De eerstkomende studiedag is nog niet bekend maar zal hier worden aangekondigd.