Levinas-David-Levine-198x300

© David Levine

Overzicht van de activiteiten van de Levinas Studiekring

2022, 3 december, Literatuurhuis Utrecht

De jaarlijkse studiedag zal op zaterdag 3 december gehouden worden in het ILFU/Literatuurhuis in Utrecht. Het thema van dit jaar is het ”Safe spaces en het risico van het gesprek.”

Vandaag de dag is er een toenemende vraag naar zogenaamde “safe spaces” in publieke ruimtes. Deze veilige ruimtes zijn bedoeld om een plek te creëren waarin mensen die zich gemarginaliseerd voelen samen kunnen komen op een plek die vrij is van vooroordelen, conflicten en kritiek. Maar is een gesprek vrij van vooroordelen, conflicten en kritiek wel mogelijk? En hoe zou zo’n gesprek eruit zien? Vanuit het gedachtegoed van Levinas zullen we op verschillende manieren licht schijnen op dit actuele thema. Voor Levinas ontglipt de ander mij altijd, waardoor ik de ander nooit helemaal kan vatten. Dit ethische surplus waarin ik altijd overgeleverd ben aan de oneindige verantwoordelijkheid voor en door de ander, klinkt in de taal door als ethisch residu. Dit betekent echter niet dat een dialoog altijd blijk zal geven van dit ethische surplus. De dialoog, stelt Levinas, blijft altijd een risico, een risico om de radicale alteriteit van de ander toch te verraden.

De hoofdsprekers van de studiedag zijn Erik Hagoort en Cees Zweistra. De studiedag is voor leden gratis. Niet-leden betalen €2,50. Nadere informatie over tijdstip en programma volgt z.s.m.

U kunt zich alvast aanmelden via levinas.studiekring@gmail.com


2021, 27 mei, online Zoom-sessie
Studiedag over de relatie tussen Levinas en Buber, en de relevantie van hun beider dialoogbegrip voor de dialoogpraktijken in Rotterdam

naar aanleiding van het proefschrift van van Liesbeth Levy: Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument

met de volgende bijdragen

 • Inleiding door dr. Liesbeth Levy over haar onderzoek naar Levinas en Buber
 • coreferaat door prof. dr. Anja Machielse over de relevantie van het onderzoek voor ontwikkelingen in Rotterdam
 • Inleiding door prof. dr. Marcel Poorthuis: Levinas, Buber en Melissa Raphael over mystiek en het mysterium tremendum et fascinosum

In 2020 is er vanwege de corona-crisis gen studiebijeenkomst geweest

2019, 5 april, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over de betekenis van boeken en over trauma bij Levinas

met bijdragen van

 • Johan Goud (DenHaag, Utrecht): Filosofie van het boek: Het Boek bij Levinas
 • Ruud Welten (Tilburg, Rotterdam): Trauma bij Levinas, gebaseerd op Autrement qu’être

2018, 7 september, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over het (anti)humanisme van Levinas

met bijdragen van

 • Rico Sneller (Leiden): Het appèl van Levinas en Gabriel Marcel (1889-1973)
 • Naud van der Ven (Amsterdam): Het belang van verschil.Over het boek van Carl Cederberg: Resaying the Human. Levinas beyond Humanism and Antihumanism

2017, 19 mei, Amsterdam (Vrije Universiteit)
Gezamenlijke studiedag met de Girard Studiekring, getiteld Het portret en het gelaat: Jean-Paul Sartre, René Girard, Emmanuel Levinas

met bijdragen van

 • Berry Vorstenbosch: Het portret en het gelaat bij Sartre, Girard en Levinas
 • Joachim Duyndam: Drie betekenissen van het gelaat bij Levinas

2016, 16 december, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Levinas en Heidegger

met bijdragen van

 • Gerard Visser (Universiteit Leiden): Levinas en Heidegger: ontologie van het leven
 • Renée van Riessen (PThU Groningen, Amsterdam): co-referaat bij de lezing van Gerard Visser, inleiding tot de discussie

2015, 16 oktober, Amsterdam (Vrije Universiteit)
Studiedag over (1) Levinas en Grossman, en (2) het vroege onuitgegeven werk van Levinas: Oeuvres Inédits

met bijdragen van

 • Roger Burggraeve (Leuven): “IK GELOOF NIET IN HET GOEDE, IK GELOOF IN GOEDHEID”. Of hoe Vasili Grossman een plaats krijgt in het ethisch en sociaal denken van Emmanuel Levinas
 • Klaas de Pater (Leiden): Over de relatie Levinas-Grossman, tegen de achtergrond van Grossman’s biografie, de roman Leven en Lot, en de brede Grossman-receptie
 • Marcel Poorthuis (Tilburg/Utrecht): over de Oeuvres Inédits van Levinas, die thans worden uitgegeven door Bernard Grasset (Parijs), onder eindredactie van Jean-Luc Marion. Het eerste volume is getiteld Carnets de captivité, suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses.

2014, 8 februari, Amsterdam (Vrije Universiteit)
Studiedag over Levinas en de ziel

met bijdragen van

 • Renée van Riesen: Ziel, innerlijk en onderwijs bij Kierkegaard en Levinas
 • Désanne van Brederode: De ziel: speelbal of balzaal?
 • Eddo Evink: Patocka en Levinas over de ziel

Renée van Riessen schreef onlangs De ziel opnieuw, Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs, Sjibbolet 2013. Dit boek vormde de aanleiding om de ziel in deze studiedag te bespreken in verband met Levinas.

2012, 16 november, Amsterdam (Vrije Universiteit)
Studiedag over Sacrifice and Substitution in Levinas and Girard, tezamen met de Girard Society (Girard Studiekring), ter gelegenheid van het bezoek van prof. Sandor Goodhart (Purdue University, West-Lafayette IN, USA).

Sandor Goodhart is prominent scholar van het Colloquium on Violence and Religion (COV&R), het internationale onderzoeksnetwerk rond de mimetische theorie van René Girard; en hij is de founding father van de North American Levinas Society (2006). Naast hoofdspreker Sandor Goodhart waren er bijdragen van André Lascaris, Philip van Wijk, Marcel Poorthuis en Joachim Duyndam.

2011, 16 december, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over interreligieuze dialoog, en de vraag welke betekenis Levinas hiervoor heeft

Aanleiding vormt de oratie van Marcel Poorthuis bij de aanvaarding van zijn leerstoel Interreligieuze Dialoog aan de Tilburg School of Theology, getiteld Dialoog tussen de religies: toekomst of verleden tijd?

Allereerst hield Dr. Marianne Moyaert uit Leuven een lezing, getiteld De heilige Schrift lezen onder één tent. Joden, christenen en moslims op bezoek bij Abraham. De aansluitende lezing van Marcel Poorthuis was getiteld Interreligieuze dialoog en de grenzen van de filosofie van Levinas. Volgde een interessante discussie met de talrijke aanwezigen.

2010, 18 juni, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over ‘toepassingen’ van het denken van Levinas in praktijken, in het bijzonder in de context van overheid en organisaties. Met bijdragen van Liesbeth Levy en Naud van der Ven.

Liesbeth Levy hield een inleiding over haar promotieonderzoek, waarin zij aan de hand van Buber en Levinas een verdieping wil geven aan het dialoog concept zoals dat in het grote steden beleid in Nederland wordt ingezet in het kader van de interculturele en inter-levensbeschouwelijke dialoog. De verdieping die Liesbeth beoogt, impliceert een kritiek op de louter instrumentele inzet door overheden van de dialoog als pacificatiemiddel. In haar onderzoek steunt Liesbeth onder meer op haar jarenlange ervaring  met dialoogprojecten in Rotterdam, in haar functie van hoofd van de afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en als artistiek leider van Zaal De Unie.

Naud van der Ven promoveerde enkele jaren geleden op het proefschrift Schaamte en verandering. Denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas. Hij is bij de overheid en in het bedrijfsleven werkzaam op het snijvlak van (Levinasiaans) denken en praktijk. Tijdens de studiedag besprak hij het kernthema van zijn workshops in organisaties: Wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere?

2009, 5 juni, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Kenosis en Offer, naar aanleiding van het verschijnen van René van Riessen: Man as a Place of God. Levinas’s Hermeneutics of Kenosis

Met bijdragen (papers) van Rico Sneller, Johan Goud, Marcel Poorthuis en Renée van Riessen. Hun bewerkte papers zijn verschenen in Mededelingen van de Levinas Studiekring 14 (2009)

2007, 26 oktober, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Gezamenlijke studiedag met de Girard Studiekring, getiteld Het sacrale slachtoffer, over dwarsverbanden tussen Levinas en het werk van René Girard

Met bijdragen (papers) van Joachim Duyndam, Michael Elias, Marcel Poorthuis en Wiel Eggen. Neerslag van de bijdragen in Mededelingen van de Levinas Studiekring 12 (2007)

2006, 22 september, Nijmegen (Radboud Universiteit)
Seminar Identity: Gaining it by Losing it, als onderdeel van de internationale conferentie First Philosophy, Phenomenology, and Ethics. Conference in celebration of Emmanuel Levinas’ 100th birthday

Met bijdragen (papers) van Renée van Riessen, Emilie Van Daele, Joachim Duyndam en Ruud Welten. Neerslag van enkele bijdragen in Mededelingen van de Levinas Studiekring 11 (2006)

2005, 9 december, Utrecht (Katholieke Theologische Universiteit)
Studiedag Levinas en Sartre, en Over de ontsnapping
Onder de titel Wat blijft is de hoop. De laatste Sartre en het Messianisme discussieerden Ruud Welten en Marcel Poorthuis over de verhouding tussen Levinas en Sartre. Vervolgens hield Joachim Duyndam een referaat over de actualiteit van de ontsnappingsproblematiek naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling (door Ruud Welten en Rico Sneller) van De l’évasion (1935).

2004, 26 oktober, Rotterdam (Erasmus Universiteit)
Conferentie Verpleegkundige Relatie en Methodiek: Wetenschap in de Praktijk, georganiseerd door de Kairos-Valeo groep, in samenwerking met Erasmus MC en Achmea zorg.
Deelname aan deze conferentie, met een bijdrage van Joachim Duyndam.

2004, 1 oktober, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag Levinas in het ziekenhuis
Met bijdragen van Inge van Nistelrooy, Chaim van Unen en J.A. van de Brink-Tjebbes.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 9 (2004)

2003, 25 november, Utrecht (Katholieke Theologische Universiteit)
Studiemiddag God in Frankrijk, naar aanleiding van het gelijknamige boek onder redactie van Peter Jonkers en Ruud Welten.
Deelname aan deze studiemiddag met bijdragen van o.a. Marcel Poorthuis en Anton Houtepen.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 8 (2003)

2003, 25 april, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiemiddag Oorlog, de vader van alle dingen? ter gelegenheid van de verschijning van de Levinas monografie in de Kopstukken Reeks van uitgeverij Lemniscaat.
Bijdragen van Jan Marijnissen (voorzitter Tweede Kamer fractie SP), Renée van Riessen, Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis en Liesbeth Levy.
Teksten (deels) gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 8 (2003)

2002, 13 september, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag De filosofische betekenis van het beeldverbod
Met bijdragen van Ruud Welten en Marcel Poorthuis.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 7 (2002)

2001, 14 september, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag Levinas en Rosenzweig
Met bijdragen van Victor Kal, Bert Blans en Marcel Poorthuis.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 6 (2001)

2000, 23 september, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag Heiligheid, bron van respect of bron van geweld?
Met bijdragen van Harald van Veghel en Laurens ten Kate.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 5 (2000)

1999, 26-29 juli, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Zomerschool over Vergeving
Met bijdragen van Liesbeth Levy, rabbijn Tsvi Marx, Maria van Noort, Jacques de Visscher, Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Margriet Schilstra.
Teksten (deels) gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring  4 (1999)

1998, 28 november, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Vergeving, mede ter voorbereiding van de zomerweek in 1999.
Met bijdragen van Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Liesbeth Levy, Tanno Verboom en Margriet Schilstra.

1997, 22 november, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag in samenwerking met Philosophica Judaica, naar aanleiding van het verschijnen van Theo de Boer, The Rationality of Transcendence. Studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas(Amsterdam Studies in Jewish Thought vol 4).
Met bijdragen van Theo de Boer, Ludwig Heyde en Renée van Riessen.

1997, 25-28 augustus, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Zomerschool over Erotiek
Met bijdragen van Joachim Duyndam, Laurens ten Kate, Joke Hermsen, Renée van Riessen, Liesbeth Levy, André Lascaris, Marcel Poorthuis, Peter Vansweevelt.

1997, 21 juni, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Gemeenschap
Met bijdragen van Joachim Duyndam en Henk Woldring.

1996, 23 november, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Onteigening
Met bijdragen van Rudi Visker, Johan Goud, en Renée van Riessen.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 3 (1997)

1996, 15 juni, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag met bijdragen van Samuel IJsseling over Levinas, Odysseus en wij en van Ruud Welten over Het thema van het waken in het werk van Levinas
Teksten (deels) gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 2 (1996)

1995, 25 november, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Hulpverlening in relatie tot Levinas
Met bijdragen van Johan Goud, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf.

1995, 24-28 juli, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Zomerschool over Levinas en de Talmoed
Met bijdragen van Marcel Poorthuis, Chana Safrai, Atie Brüggeman-Kruijff, rabbijn J.S. Jacobs, Luc Anckaert, Erna Moerdijk, Joachim Duyndam, Liesbeth Levy en Rob Veen.

1995, 20 mei, Utrecht (Universiteit voor Humanistiek)
Studiedag over Levinas en Buber
Met bijdragen van Liesbeth Levy en Marcel Poorthuis.
Teksten gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 1 (1995) en 2 (1996)

1994, 16 december, Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)
Studiedag over De vele gezichten van het kwaad
Met bijdragen van Roger Burggraeve, Didier Pollefeyt, Frans Terryn en Luc Anckaert.

1994, 4 juni, Utrecht (De Driehoek)
Studiedag met bijdragen van Jan Keij over Levinas in schema en van Wolfgang Krewani over Levinas. Denker des Anderen

1993, 30 oktober, Utrecht (De Driehoek)
Studiedag met bijdragen van Annelies Schulte Nordholt over Blanchot, Levinas en de ethiek van het schrijven en van George Lengkeek over Hoe betrappen we met Levinas in het taalgebruik van leraren en leerlingen in het onderwijs het verschil tussen ondersteuning en dominantie?

1993, 3 april, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Conferentie Leven en denken in verscheidenheid
Met bijdragen van Bernhard Waldenfels, Victor Kal, Herman de Dijn, Errit van der Velde, Joachim Duyndam, Renée van Riessen, Theo Zweerman, Johan Goud en Chris Bremmers.

1992, 19 december, Utrecht (Frits Tingenhuis)
Studiedag met bijdragen van Renée van Riessen over Werkelijke transcendentie en Ab Verstege: Zuivere dialoog, een abstractie?(tekststudie)

1992, 13-17 juli, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Zomerschool over Autrement qu’être ou au delà de l’essence
Met bijdragen van Errit van der Velde, Jan Keij, Renée van Riessen, Johan Goud, Ab Kalshoven, Gertrude Schellens, Marcel Poorthuis en Joachim Duyndam.

1992, 13 juni, Utrecht (Frits Tingenhuis)
Studiedag met bijdragen van Frans Rouppe van der Voort over Intersubjectiviteit. Wederzijdse begrenzing van psychoanalyse en de fenomenologie van Levinas en van Paul Sars: Van Odyssee naar Exodus (over Paul Celan)

1991, 14 december, Utrecht (Frits Tingenhuis)
Studiedag met bijdrage van Otto Kroesen over Kwaad en zin en een tekststudie door Joachim Duyndam van Vrijheid en gebod.
Tekst Duyndam gepubliceerd in Mededelingen van de Levinas Studiekring 2 (1996)

1991, 15-19 juli, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Zomerschool over Totalité et Infini
Met bijdragen van Errit van der Velde, Jan Keij, Bas Baanders, Ab Kalshoven, Johan Goud en Eleen van Hove.

1991, 15 juni, Utrecht (Frits Tingenhuis)
Studiedag met bijdragen van Contance Quené over de Nederlandse vertaling van Quatres lectures talmudiques en van Atie Brüggeman – Kruijff over De vrouw en het vrouwelijke bij Levinas: Het is niet goed, de mens alleen

1990, 8 december, Utrecht (Stiltecentrum Hoog Catharijne)
Studiedag met bijdragen van Henri Veldhuis over Een metakritiek van Levinas’ kritiek op de westerse filosofie en van Ab Kalshoven over de Nederlandse vertaling van Autrement qu’être ou au delà de l’essence

1990, 9 juni, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdrage van Victor Kal over Religie als activiteit: De betekenis van het gebed bij Levinas en een tekststudie door Frank Verborg van Betekenis en zin

1989, 9 december, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdragen van Auke de Jong over Het taalbegrip van Heidegger en Levinas en van Herman Heering over Levinas’ spreken over God en ‘Le Dieu des Philosophes’

1989, 17 juni, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdragen van Renée van Riessen over Eros bij Levinas en van Christina Hack over Een verrukkelijke zwakte

1988, 11 juni, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdragen van Fokke van der Heide over Levinas en Bonhoeffer en van Stephan Stasser over Evolutie en ethiek

1988, 17-18 december, Leusden (Internationale School voor Wijsbegeerte)
Conferentie Levinas en de menswetenschappen
Met bijdragen van Emmanuel Levinas, Theo de Boer, Ad Peperzak, Samuel IJsseling, Herman Heering, Paul Moyaert, Cees Struyker Boudier, Johan Goud, Jacques de Visscher, Hubert Dethier, Annelies Schulte Nordholt, Frans Jacobs en Han Adriaanse.
Teksten gepubliceerd in Herman Bleijendaal, Johan Goud en Eleen van Hove (red.), Emmanuel Levinas over psyche, kunst en moraal. Baarn, Ambo, 1991.

1987, 28 november, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdragen van Hent de Vries over De verhouding tussen Adorno en Levinas en van Chris Bremmers over Levinas en Heidegger

1987, 27 juni, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Studiedag met bijdragen van Marcel Poorthuis over Levinas’s Textes messianiques en van Jan Keij over Levinas’s opvattingen van het bewustzijn in het ontwikkelingsperspectief van zijn werk

1987, 31 januari, Hilversum (Folkertsma Stichting)
Oprichtingsbijeenkomst van de Levinas Studiekring, met bijdragen van Ad Peperzak (op basis van zijn artikel Autrui, Société, Peuple de Dieu. Quelques réflexions à partir d’Emmanuel Levinas) en Theo de Boer (op basis van zijn artikel Ontologischer Differenz und ontologische Trennung).