Levinas-David-Levine-198x300

© David Levine

De Nederlands-Vlaamse Levinas Studiekring beoogt de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar en discussie over het denken van Emmanuel Levinas (1906-1995) in brede zin. Als het domein daarvan wordt zowel zijn filosofische werk beschouwd als zijn studies op het gebied van talmoed-exegese en joodse traditie, alsook de betekenis en relevantie van zijn denken voor diverse maatschappelijke en andere terreinen zoals de zorg, religie en levensbeschouwing, de multiculturele samenleving, opvoeding en educatie, vraagstukken van oorlog en vrede, fenomenologische ethiek, enzovoort.

Over thema’s op deze en andere gebieden organiseert de Levinas Studiekring ten minste eenmaal per jaar een studiedag. Daarnaast organiseert zij – met tussenpozen – congressen en zomerscholen. Elders op deze website staat een geschiedenis van onze activiteiten. Voorts geeft de Levinas Studiekring het wetenschappelijke tijdschrift Mededelingen van de Levinas Studiekring (ISSN 2542-3894) uit. Ten slotte beheert zij de vrij toegankelijke en vrijwel volledige primaire en secundaire Levinas bibliografie (ISSN 1870-8230), die online beschikbaar is op deze website.

Het lidmaatschap van de Levinas Studiekring staat open voor hen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek op een van de bovengenoemde velden in verband met Levinas. Het lidmaatschap kost € 19 per jaar. Het bestuur van de Levinas Studiekring bestaat thans uit Martine Berenpas en Cees Zweistra.

De Levinas Studiekring is in 1987 opgericht door de twee gerenommeerde Levinas onderzoekers Theo de Boer (Amsterdam) en Ad Peperzak (Nijmegen, Chicago). Stephan Strasser (Wenen, Leuven, Nijmegen) was bij leven erelid.